Për të ruajtur funksionimin e duhur të ashensorit,  ne sigurohemi te kontrollojme dhe korrigjojme:

 

*Koha e përgjigjes se ashensorit
*Koha e udhëtimit midis kateve
*Nivelimi
*Funksionimi i derës
*Fillimi dhe ndalimi
*Dritat & njoftuesi i emergjences

Për të mirëmbajtur sistemet e brendshme të ashensorit, kontrollojme dhe riparojme:

*Ndriçimi emergjent dhe alarmet
*Pajisjet e komunikimit (për shembull telefonat)

 

Për të ruajtur gjendjen fizike të një ashensori ne kujdesemi qe te:

*Ruajme pastërtinë e mekanizmave te tij te brendshem
*Kontrollojme dhe rregullojme dëmtimet e brendshme
*Kontrollojme sinjalistikën dhe riparojme kur është e nevojshme

Rishikimi periodik i një sistemi ashensori është i rëndësishëm për të kontrolluar që sistemi po mirëmbahet siç duhet dhe gjithashtu për të zbuluar përbërësit që janë kandidatë për modernizim. Vetëm mirëmbajtja e duhur nuk mjafton. Rishikimet e sistemit të ashensorëve mund të kryhen nga personeli i brendshëm ose nga një profesionist i ashensorit dhe duhet të kryhen më shpesh sesa mirëmbajtja ose inspektimet.

Me poshte po ju rendisim nje perllogaritje te kohes se pritjes se ashensorit dhe vleresimi perkates : 

  • 25 seconds ose me pak = shkelqyer
  • 26 deri 30 sekonda= mire
  • 31 deri 35 sekonda = afersisht mire
  • me shume se 30 sekonda = keq